شنبه, 28 بهمن 1396 - 17:17

رئیس کل بانک مرکزی بر استقرار حاکمیت شرکتی تأکید کرد / خط و نشان بانک مرکزی برای اخلالگران ارزی

رئیس کل بانک مرکزی بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی به رغم هزینه های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه ای در برخورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت.

به گزارش «فرصت امروز» به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف صبح شنبه در «همایش تداوم استقرار و نهادینه سازی ارکان حاکمیت شرکتی» با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند، گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، اما متأسفانه برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می کنند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که با فعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.

سیف ادامه داد: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارائه شود، این در حالی است که متأسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت باید با آن برخورد می شد.

او با تأکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز به رغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.

جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب

رئیس کل بانک مرکزی به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت ها فراهم سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است و در صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.

وی افزود: جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت های مختلف از فعالیت های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار جهت حصول به سرمایه گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقا و بهبود فضای کسب وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله های کلیدی محسوب می شود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به عنوان چتر بزرگ تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینه های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد.

سیف با بیان اینکه در اقتصاد مدرن امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است، گفت: درحالی که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، طرف اصلی سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعف ها و کاستی های زیادی رنج می برد. برای تقویت بنگاه ها و سازمان دهی شرکت های تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه جانبه ای نیاز است. از مهم ترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدف حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارا و کارآفرین در بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن است. وجوه اصلی حاکمیت شرکتی را می توان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد می کند.

سیف در ادامه با بیان اینکه هیأت مدیره مسئول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاكمیت شركتی در بردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیأت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است كه تأمین كننده منافع كلیه ذی نفعان بوده و تأمین کننده ساختاری است كه در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملكرد آن مشخص می شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقای کارایی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفت های قابل ملاحظه ای که طی سال های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز فرهنگ سازی و اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمایه گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکت ها تلاش کرده اند. موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه غالبا دربردارنده اقداماتی به منظور پر کردن خلأهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتا شامل به روز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران و درنهایت، سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، بررسی های انجام شده در زمینه ارتباط میان سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نیز بیانگر آن است که سرمایه گذاری خارجی نسبت به وضعیت حاکمیت شرکتی موجود در اقتصاد میزبان، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین المللی) و پاسخگویی حساس بوده و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. لذا ضرورت تعامل بین المللی به منظور اطمینان از شفافیت اطلاعاتی و مالی، لزوم توجه به این مهم را برجسته تر می کند.

سیف با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کسب و کار های مختلف نیازمند اطلاعات شفاف، صحیح، کامل، استاندارد، قابل اطمینان و به موقع هستند تا از طریق مقایسه وضعیت و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی کشورهای مختلف، در خصوص سرمایه گذاری در آنها تصمیم گیری کنند، گفت: طی دهه های اخیر، سیاست گذاران نیز با درک این ارتباط به برقراری و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی در یک محیط رقابتی بین المللی پرداخته اند.

بر همین اساس و با توجه به ارتباط مستقیم میان میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، مقامات نظارتی و قانون گذاران کشورهای مختلف تلاش کرده اند محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در نهادهای مالی و غیرمالی مالی ایجاد کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی