پنج شنبه, 04 آذر 1395 - 13:20

حضور پررنگ در توسعه اقتصادی مالزی

داتوک سری نجیب تون رازاک، نخست وزیر مالزی از مشارکت زنان در کشورش تمجید کرد و گفت که بخش بزرگی از پیشرفت مالزی از زمان استقلال این کشور نتیجه تلاش زنان است.

او زنان را به خاطر تحمل فراز و نشیب ها زیاد در طول نیم قرن گذشته از جمله در بخش آموزش تحسین کرد و گفت که این بخش در مالزی شاهد «رشد قابل توجهی» برای زنان بوده است.

آقای نخست وزیر با بیان اینکه چالش امروز این است که ثبت نامی های پسر افزایش یابند، گفت: «آیا می دانید در سال 1959 از هر 10 دانشجوی مقطع کارشناسی تنها یک نفر زن بود؟ امروز از هر 10 فارغ التحصیل ممتاز شش نفر زن هستند.»

او گفت که مالزی موفقیت های بسیار خوبی برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی در پیشرفت های اقتصادی کسب کرده و سفر موفقیت آمیزی در تبدیل شدن به یک کشور پردرآمد داشته است.

نجیب در ادامه اظهار داشت: «46/1 درصد از زنان مالزیایی امروز شاغل هستند.» به گفته او، دولت همواره به نقش زنان در اقتصاد واقف بوده است.

نخست وزیر مالزی به این نکته هم اشاره کرد که گزارش سال 2011 کسب وکار بین المللی تورنتون نشان می دهد مالزی همراه با یک کشور دیگر در رده نهم از نظر مشارکت زنان در موقعیت های شغلی رده بالا قرار دارد.

او گفت: «حتی در دولت، چند جایگاه مهم شغلی به زنان اختصاص داده شده است. در کمیسیون امنیت، تجارت بین الملل و وزارت صنایع زنان پست های کلیدی دارند. حضور زنان در بانک مرکزی، شکل دهی سیاست های مالی و اقتصادی کشور نیز پررنگ است.»

نجیب ابراز امیدواری کرد که زنان جوان از موفقیت سایر زنان از جمله نخستین وزیر زن این کشور یعنی دکتر تون فاطیما هشیم الهام بگیرند.

نخستین سرشماری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) در مالزی از سوی اداره آمار این کشور در سال 2005 انجام شد. داده های این سرشماری مربوط به اطلاعات سال 2003 در این کشور بود. در سال 2011 هم سرشماری دراین باره انجام شد که اطلاعاتش مربوط به سال 2010 بود و در سال 2012 منتشر شد.

براین  اساس، تمرکز بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بر بخش خدمات است. 90 درصد این بنگاه ها در مالزی در این حوزه فعالیت دارند. تعداد این بنگاه ها 580 هزار و 985 بنگاه است. دراین حال بنگاه های فعال در بخش تولید 0/6 درصد از بنگاه های اقتصادی مالزی را تشکیل داده و تعدادشان 37 هزار 861 بنگاه است. 3 درصد بنگاه ها یعنی 19 هزار و 283 بنگاه در بخش ساخت و ساز هستند و در نهایت حوزه فعالیت 2 درصد باقی مانده در دو بخش کشاورزی و نیز معدن و حفاری است که هر کدام یک درصد را تشکیل می دهند. تعداد بنگاه ها در هر یک از این بخش ها 6 هزار و 708 بنگاه است.

حدود 19/7 درصد از بنگاه های شمارش شده در سال 2011 تحت کنترل زنان اداره می شود. با این توضیح که اگر 51 درصد سهام یک بنگاه اقتصادی در اختیار یک نفر باشد، او مالک اصلی محسوب می شود. این یعنی در این کارگاه ها زنان بیشترین سهم را دارند و لزوما 100 درصد سهام را در اختیار ندارند، اما سهامدار عمده هستند. همچنین اگر فرد مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی باشد و دست کم 10 درصد سهام آن بنگاه را در اختیار داشته باشد، آن بنگاه اقتصادی تحت کنترل آن فرد شناخته می شود. در نتیجه با توجه به این شرایط کنترل نزدیک به 20 درصد بنگاه  های اقتصادی در مالزی با زنان است.

اکثریت بنگاه هایی که تحت کنترل زنان اداره می شوند در بخش خدمات فعالیت دارند. این یعنی 91/7 درصد از بنگاه های تحت کنترل زنان در بخش خدمات هستند و 6/9 درصد در بخش تولید فعالیت می کنند. حضور زنان در پست های رده بالای بنگاه های فعال در بخش ساخت وساز، معدن و حفاری و البته کشاورزی بسیار کمتر از دو بخش خدمات و تولید است.

از سال 2004، رشد تولید ناخالص ملی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی همواره بیشتر از رشد اقتصادی کلی در مالزی بوده است. در فاصله سال های 2005 تا 2015، متوسط نرخ رشد سالانه ترکیبی (CAGR)  بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در مالزی 7 درصد بود که از نرخ رشد سالانه ترکیبی سالانه کل اقتصاد این کشور بیش از 2 درصد بیشتر بود. این نرخ برای کل اقتصاد مالزی در این فاصله تنها 4/9 درصد بود. در نتیجه، مشارکت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در تولید ناخالص ملی این کشور از 29/6 درصد در سال 2005 به 36/3 درصد در سال 2015 رسید.

در سال 2015، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی سهم 65/5 درصدی در اشتغال و 17/6 درصدی در کل صادرات داشتند. هرچند بنگاه های کوچک و متوسط مالزی در یک  دهه اخیر نقش پررنگی در توسعه اقتصادی این کشور آسیایی ایفا کرده اند اما هنوز سهم شان در اقتصاد مالزی کم است و تا رسیدن به کشورهای ثروتمند، پردرآمد و توسعه یافته راه زیادی برای این کشور باقی مانده است. به همین دلیل است که دولت در سال 2012 یک نقشه جامع برای توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ترسیم کرد.

براساس این نقشه جامعه مالزی تا سال 2020 به یک قدرت بزرگ در بنگاه های کوچک و متوسط تبدیل خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی